Тише, тише, тише — шепчут камыши

«Тише, — тише, — тише,» шепчут камаши,
Нас никто не слышит, ни души.
Тише, тише, тише камыши шуршат.
Тише, тише дышат, спят.

1984 г.

Стихи Менякиной (Беллер) Ольги Александровны